WorkFlow

Definic workflow dnes existuje celá řada. Jedna z nejběžnějších říká, že workflow je schéma nějakého firemního procesu či činnosti. Oficiální definice Workflow Management Coalition, jež se pokouší o sjednocení terminologie, zní: „Worflow znamená automatizaci celého nebo části podnikového procesu, během něhož jsou dokumenty, informace nebo úkoly předávány podle procedurálních pravidel od jednoho účastníka k dalšímu tak, aby proces dále pokračoval“. V centru pozornosti není tok informací v rámci procesu, ale přímo to, jak mezi v něm postupuje samotná práce. Pro zavedení workflow bývá velmi často používán různý podpůrný software, běžně nazývaný jako Workflow Management System.