TaskManager tutorials

Pro Vaši lepší představu o možnostech řešení Task Manager Vám přinášíme řadu screenshotů z jeho uživatelského prostředí. Díky nim si můžete systém důkladně prohlédnout a zjistit, jak Vám může pomoci při zlepšování výkonu Vás či Vaší organizace.

Úvodní obrazovka – přihlášení do aplikace

Níže můžete vidět standardní obrazovku, která slouží pro přihlášení do aplikace Task Manager. Samozřejmostí je funkce uložení přihlašovacích údajů, jež se při Vašem příštím vstupu na tuto stránku samy předvyplní. Není tak nutné je stále nosit v hlavě.

Hlavní přehled úkolů

Hlavní obrazovka aplikace Task Manager. V ní vidíte všechny úkoly, které čekají na řešení, případně jsou ve fázi rozpracovanosti. Úkoly můžete filtrovat podle různých kritérií (např. podle projektu, typu úkolu, uživatele, zadavatele apod.). Zároveň máte možnost z tohoto okna jednotlivé úkoly editovat či u nich spouštět jednoduchý time-tracker, díky němuž budete mít stále pod kontrolou strávený čas.

Tvorba / úprava úkolu

Na obrázku vidíte okno, jež slouží k tvorbě nového či úpravě již existujícího úkolu. Jednoduše v něm zadáte všechny parametry včetně priority a termínu splnění a úkol uložíte.

Statistiky výkonu

Aplikace Task Manager nabízí několik statistik výkonu, z nichž se dozvíte takové údaje, jako průměrný počet odpracovaných hodin za zvolené období, rozložení jednotlivých typů úkolů ve vykázaném čase, u jakých úkolů a o kolik dní je daný uživatel v prodlení s plněním apod. Máte tak neustále přehled o pracovním výkonu a jeho efektivitě.

Kalendář

Další obrázek nabízí pohled na týdenní kalendář. Kalendář nabízí standardní režimy zobrazení – denní, týdenní a měsíční. Zadávat můžete celodenní události (na obrázku je celodenní událost umístěna na neděli a v červeném rámečku) či časově ohraničené události (na obrázku modré a fialové). Díky možnosti změnit barvy poznámek v kalendáři můžete snadno rozlišit, o jaký typ události se jedná. V kalendáři zcela jistě využijete systém Drag and Drop, kdy pro změnu data nějaké události stačí, když klepnete na její záznam v kalendáři a jednoduše ji přesunete na jiné datum. Ovládání kalendáře se tak stává skutečně jednoduché a intuitivní.

Tvorba záznamu v kalendáři

Níže můžete vidět okno pro tvorbu nového záznamu v kalendáři. Velkou výhodou je možnost přidat k události další uživatele aplikace Task Manager, kteří následně v nastavenou dobu dostanou e-mail s připomenutím dané události. Není tak třeba kolegy zvlášť upozorňovat, Task Manager vše zařídí za Vás.

Správce projektů

Řešení Task Manager samozřejmě podporuje řazení úkolů do projektů. Můžete tak definovat projekty s nejrůznějšími atributy a libovolně k nim přidávat další uživatele. Můžete tak jednoduše úkolovat projektové týmy a z jednoho místa (aplikace) dohlížet na plnění potřebných úkolů. Z hlavního okna můžete také díky pár kliknutím jednotlivé projekty upravovat či mazat.

Přidávání / editace projektu

Níže vidíte okno sloužící k editaci či přidání nového projektu. Z jednoho místa tak můžete nastavit veškeré potřebné atributy projektu a zároveň přidávat či ubírat uživatele, kteří jsou na projektu zainteresováni. Nemusíte tak používat několik různých oken, vše zvládnete v okně editace projektu.

Reporting aktivit

Na obrázku můžete vidět report aktivit za určité období u zvoleného pracovníka. Díky pokročilému filtru si můžete snadno zvolit, za jaké období chcete aktivity reportovat, u jakých uživatelů aplikace či projektů apod. Možností je skutečně velké množství. V případě potřeby také můžete zobrazený report vyexportovat do některého z připravených formátů a zaslat například svým nadřízeným. Reporting aktivit se tak z nutného zla, které zdržuje, stává záležitostí na 3 minuty.

Řízení práv uživatelů aplikaceTask Manager

Díky rozsáhlým možnostem řízení práv uživatelů můžete jednoduše určit, co které skupiny uživatelů mohou vidět a s jakými částmi aplikace mohou pracovat. Lze nastavit takové atributy, jako zda daná skupina uživatelů může zadávat nové projekty nebo editovat či mazat ty stávající, které skupiny uživatelů mohou přidávat nové uživatele aplikace a mnoho dalšího.

Řízení práv uživatelů v rámci projektů

Také v rámci projektů můžete různým skupinám uživatelů nastavovat různá práva. Ne všichni tak například mohou vkládat komentáře k úkolům, vytvářet nové úkoly či editovat nebo mazat stávající, spravovat uživatele daného úkolu apod. Máte tak velké možnosti zajistit, aby daní uživatelé dostali přesně taková práva, která pro efektivní plnění svých povinností potřebují.