Hotline - řešení Vašich potřeb

Tato hotline podpora slouží pouze pro uživatele placené verze řešení TaskManager. Helpdesk je na adrese: http://taskmanager.cz/helpdesk Své přihlašovací jméno a heslo najdete ve smlouvě.