Vývojové verze řešení TaskManager

TaskManager 4.2

 • Přidávání souborů k úkolu pomocí drag and drop
 • Synchronizace s Google kalendářem (manuální i automatická)
 • Autosuggest funkce - automatické filtrování uživatelů, zadavatelů, apod. při zadání několika znaků z hledaného uživatele/zadavatele/..
 • Autentizace uživatelů vůči LDAPu (Active Directory apod.)
 • Rozšíření API TaskManageru pro ještě větší možnosti pro propojení se systémy třetích stran
 • Nofitikace přímo v prohlížeči (mohou nahrazovat nebo doplňovat existující e-mailové notifikace)

TaskManager 4.1

 • Seskupování e-mailových notifikací (lze nastavit, aby notifikace o změnách úkolů nechodili ihned (tj. co změna, to notifikace), ale pravidelně například každou hodinu, každý den, apod. Přitom jsou provedené změny seskupeny podle jednotlivých úkolů a zasílá se vše v jednom e-mailu)
 • Maximalizace okna při zadávání úkolu (dvojklikem na záhlaví zadávacího okna) zvyšuje uživatelský komfort při zadávání obsáhlejších úkolů
 • Export úkolů do Mind mapy (myšlenkové mapy), podporován je formát Xmind
 • Rozbal/Sbal vše - na jeden klik rozbalí/sbalí všechny úkoly a podúkoly
 • Zamezení souběžné editaci úkolu (druhý editující je upozorněn, že úkol je editován jiným uživatelem, navíc vypíše kterým)

TaskManager 4.0

 • Definovatelné oprávnění ke skupinám úkolů
 • Definovatelné barvy skupin úkolů
 • Automaticky vytvářené úkoly (dle definovaných šablon)
 • Podprojekty (projekt může mít podprojekty)
 • Rozšířené statistiky
 • Nové reporty (Zaměstnanecký report, Klientský report)
 • Rozšíření TM API (nyní je možné do externích systémů zasílat i hodnoty uživatelsky definovaných atributů)

TaskManager 3.0

 • Podpora pro oblasti a skilly (projektům je přiřazena oblast a požadované skilly, uživatelům je přiřazena množina oblastí, ve kterých mohou pracovat a množina skillů, které mají a TaskManager na základě toho pomáhá zadavateli úkolu vybrat vhodného uživatele)
 • Možnost nastavit konkrétním uživatelům specifický filtr úkolů, který bude aktivní po jejich přihlášení
 • Možnost definovat vlastní oblíbené filtry úkolů
 • Optimalizace rychlosti vypisování úkolů

TaskManager 2.8

 • Automatické přihlášení přes Facebook účet

TaskManager 2.7

 • Automatické přihlášení přes Google účet - videoukázka
 • Propojení interního kalendáře s Google kalendářem
 • Nový typ uživatelského atributu: datum
 • Odstraněny minoritní chyby při nastavování viditelnosti atributů, při vytváření nových rolí uživatelů, ve filtrování a při e-mailové notifikaci

TaskManager 2.6

 • SLA atribut - automaticky odpočítává a zobrazuje zbývající čas do konce reakčních dob nasmlouvaných v SLA - videoukázka
 • Rozhraní pro SW třetích stran (webové služby - XML-RPC)
 • Optimalizace uživatelského prostředí v prohlížeči Opera
 • Optimalizace uživatelského prostředí pro použití na iPadech a podobných zařízeních
 • Optimalizace uživatelského prostředí v prohlížeči Opera
 • Výrazné zvýšení rychlosti načítání úkolů (o více než 80%)
 • Přidána možnost udělat z podúkolu samostatný úkol - videoukázka

TaskManager 2.5

 • Verze ve znamení oprav doposud nalezených chyb

TaskManager 2.4

 • Volitelný worklog
 • Vylepšení mobilní verze podpora multi atributů
 • Uživatelský multi atribut v projektech

TaskManager 2.3

 • Zrychlení načítání úkolů
 • Rychlé přidání další možnosti k uživatelským atributům
 • Uživatelský atribut soubor
 • Zrychlení načítání mobilní verze
 • Vylepšení navigace

TaskManager 2.2

 • Zrychlení načítání úkolů
 • Drag-and-Drop na Skupinách úkolů (nové, hotové, ...) - videoukázka
 • Filtrování dle uživatelských atributů
 • Řazení dle uživatelských atributů
 • Vylepšené zobrazování volitelných atributů u projektů.
 • Možnost volení pořadí skupin úkolů
 • Vylepšení uživatelského rozhraní
 • Reporting do MS Word
 • Úplná lokalizace do CS, EN, IT

TaskManager 2.1

 • Filtrování úkolů
 • Zjednodušení navigace
 • Vylepšený kalendář (rekurentní úkoly, připomenutí pro zvolené uživatele)
 • Volitelné atributy u úkolů, projektu a uživatelů.
 • Možnost volby sledovatelů na úkolech.
 • Automatický reporting

TaskManager 2.0

 • Možnost vytvářet podúkoly - každý úkol může mít libovolný počet podúkolů, úroveň zanoření není omezena, nicméně většinou se úkoly nerozdělují více než do 3.úrovně
 • Drag & Drop pro úkoly - každý úkol můžete myší přetáhnout a udělat z něj podúkol jiného úkolu
 • Automatické stránkování - úkoly jsou automaticky nahrávány a zobrazovány bez nutnosti klikat na další stránku
 • Verze pro mobilní telefony - optimalizovaná verze TaskManageru pro mobilní telefony, automatická detekce, zdali uživatel přistupuje k TaskManageru přes telefon nebo z počítače
 • Automatický reporting - možnost definovat periodu generování reportů a jejich automatické zasílání definovanému uživateli (manažerovi) nebo uživatelům
 • Výrazně zvýšena rychlost nahrávání a zobrazování úkolů

TaskManager 1.46

 • Automatické zaslání notifikace o novém úkolu definovanému uživateli (team koordinátor) nebo skupině uživatelů v případě, že úkol nebyl vytvořen konkrétnímu uživateli - zákazníci vytvářejí úkoly/reportují problémy a nestarají se, komu úkol přiřadit (nebo na to ani nemají právo). O takto vytvořeném úkolu přijde notifikace team koordinátoru a ten úkol přiřadí vhodnému pracovníkovi. Další možností je notifikaci o novém nepřiřazeném úkolu zaslat všem pracovníkům, přičemž v tomto módu mají možnost si jej sami přiřadit - kdo si jej dříve přiřadí, ten na něm pracuje a vykazuje odpracovaný čas.
 • Rychlá změna priority úkolu kliknutím na atribut priority přímo v tabulce úkolů
 • Uživatelská práva a projektová práva jsou nyní editovatelná přímo v GUI TaskManageru, není nutné editovat konfigurační soubory
 • Beta verze TaskManageru pro mobilní telefony

TaskManager 1.45

 • Rozšířeny statistiky - Kolik bylo zmeškáno termínů (a o kolik dní)? Jaká je průměrná odpracovaná (vykázaná) doba pracovníka? Jaký je čas odezvy pracovníka po zadání úkolu (response time)?
 • Editace viditelných parametrů v tabulce úkolů, editace viditelných parametrů při vytváření/editaci úkolu - přímo v GUI TaskManageru
 • Skupiny úkolů (Nové, Čekající, Hotové, ..) jsou nyní editovatelné přímo v GUI TaskManageru
 • Přidána možnost rozlišovat vykázanou práci (práce vykázaná automaticky time-trackerem, práce vykázaná manuálně, práce vykázaná time-trackerem a manuálně)

TaskManager 1.44

 • Time-tracker - automatické měření času stráveného na úkolu (play/pause/stop)
 • Pracnost úkolu rozdělena na předpokládanou pracnost (časovou náročnost) a na opravdu strávený čas prací na úkolu
 • Možnost definovat defaultní projekt pro uživatele
 • Vizuální odlišení aktivních a již neaktivních projektů, uživatelů
 • Privátní komentáře - k úkolům lze kromě standardních komentářů přidávat i privátní komentáře
 • Pracovní záznamy u úkolu - ke každému úkolu lze nyní přidávat pracovní záznamy, které jsou základem pro reporting (výkaz práce)
 • K úkolům přidána možnost zaslat připomenutí před vypršením termínů (např. 1 den před termínem, 2 dny před termínem, ..)
 • Do TaskManageru přibyl kalendář s intuitivním ovládáním a možností rezervovat sdílené zdroje (zasedací místnosti, telefony, apod.)
 • Editace kontextů, které lze přiřadit úkolům
 • Přidána možnost zasílat notifikační SMS o urgentních úkolech a o komentářích

TaskManager 1.3

 • Nový úkol přes e-mail - umožňuje přidávat nové úkoly a komentáře k úkolům přes e-mail (velice jednoduché i pro méně IT gramotné pracovníky)
 • Oblíbené hodnoty ve filtrech (podobné výběru fontu v MS Office - při výběru filtru jsou nahoře nabízeny naposledy používané hodnoty)
 • Automatické přihlášení do helpdesku přímo z TaskManageru - pokud uživatelé najdou chybu nebo mají nějaký problém, mají možnost se přímo z TaskManageru přihlásit do Helpdesku aniž by si museli pamatovat přihlašovací jméno a heslo
 • Změna lokalizace pro každého uživatele - každý uživatel si může v nastavení svého profilu změnit lokalizaci TaskManageru (TaskManager lokalizován do 25 jazyků)
 • Explicitní definice zadavatele úkolu - i když si pracovník zadává úkol sám (ale např. na ústní žádost nadřízeného) může přímo při vytváření úkolu zvolit zadavatele (nadřízeného) a tím pádem budou u úkolu správné informace a změny o úkolu budou generovat notifikace i nadřízenému
 • Přesouvatelné okno s úkolem - když je vytvářen nebo editován úkol, je možné toto okno myší přesouvat)
 • Reakce na ESCape klávesu - když je vytvářen nebo editován úkol, je možné stisknout ESCape klávesu a okno s novým úkolem/editací stávajícího zmizí (pokud byly ovšem provedeny nějaké změny, TaskManager se samozřejmě uživatele zeptá, jestli chce změny uložit)
 • Explicitně definovatelné datum ukončení úkolu - když někteří pracovníci používají TaskManager např. jen 2x týdně (jsou např. na cestách), mají pak možnost zpětně zadat, že úkol byl ukončen o den dříve, než jej ve skutečnosti ukončují vyvojove verzeli
 • Každý úkol má nyní svůj přímý link, který je možné použít např. v e-mailu při odkazování se na úkol Nový design celého GUI

TaskManager 1.2

 • Úplná a podrobná historie úkolu
 • E-mailové notifikace o úkolech a o jejich změnách

TaskManager 1.1

 • Základní statistiky

TaskManager 1.0

 • První verze TaskManageru