O řešení TaskManager

Řešení TaskManager je vlajkovou lodí společnosti IT Park s.r.o. První myšlenka vznikla na základě praxe některých našich pracovníků v jiných organizacích. Při své práci pociťovali nedostatek možností pro řízení efektivnosti své práce či práce svých podřízených. Volali po nástroji pro efektivní management úkolů, který by byl snadno propojitelný se zákazníky (a mohl tedy sloužit jako help desk), snadno se ovládal a umožňoval prioritizovat úkoly - přesně v souladu s teorií a praxí time managementu III. generace.

TaskManager již prošel celou řadou aktualizací, rozšíření a doplnění nových funkcí (a nová zlepšení stále připravujeme). V dnešní době se jedná o jedno z mála ryze českých řešení pro oblast tzv. task managementu, tedy řízení úkolů v souladu s time managementem III. generace.

V jakých oblastech může být řešení TaskManager Vaší pravou rukou?

Z manažerského pohledu:

 • Při potřebě jednoduchým způsobem zadávat, plánovat a řídit úkoly (tasks) svých podřízených nebo členů realizačního či projektového týmu.
 • Při potřebě mít přehled o vytíženosti a efektivitě jednotlivých pracovníků.
 • Při potřebě mít přehled o stavu jednotlivých projektů, problémech, které projekty provází, o v projektu zainteresovaných pracovnících a jejich výkonech apod. Nástroj TaskManager je tak vhodný také jako podpůrné řešení pro projektové manažery.
 • Při potřebě odhadnout potřebný čas a případné překážky pro dokončení úkolů směrem k vyššímu managementu či zákazníkům.
 • Při potřebě využívat sdíleného kalendáře a upozorňovat hromadně na určité akce či události bez nutnosti rozesílat hromadné e-maily či svolávat informativní setkání.
 • Při potřebě mít přehled o rozpracovanosti jednotlivých úkolů. (TaskManager v tomto případě nabízí přehledné grafické zpracování, které Vám již při letmém pohledu ukáže, jak na tom jednotlivé úkoly jsou.)
 • Při potřebě podpořit vhodným softwarem zavedení lean managementu ve Vaší společnosti, oddělení či projektovém týmu.

Z pohledu realizačních pracovníků:

 • Při potřebě reportovat Vašim nadřízeným stav a výsledky Vaší práce co možná nejrychlejším a nejjednodušším způsobem, který Vás nebude zbytečně odvádět od další práce.
 • Při potřebě mít přehled nad všemi projekty a zakázkami – a (především) nad úkoly, které z těchto zakázek pro Vás vyplývají.
 • Při potřebě jednoduchým a efektivním způsobem přidělovat úkoly dalším pracovníkům.
 • Při potřebě efektivně komunikovat s Vašimi klienty ohledně rozpracovaných zakázek.

Trvale sledujeme potřeby managementu i realizačních pracovníků v různých odvětvích a na základě těchto průzkumů řešení TaskManager upravujeme. Naším cílem je, aby TaskManager byl tak flexibilní, jak flexibilní jste nebo potřebujete být Vy.

Máte-li zájem prohlédnout a vyzkoušet si prostředí řešení TaskManager, využijte registrační formulář pro získání demoverze.