FAQ

1. Co je SaaS?

SaaS je akronym vyjadřující Software as a Service. Software nabízený pod tímto typem licence si nemusíte kupovat. Je provozován na technickém vybavení poskytovatele, který zpravidla zajišťuje veškeré provozní záležitosti, stará se o aktualizaci systému apod. Aplikace poskytované jako služba bývají často přístupné ze sítě Internet. Máte tak výhodu, že bývají dostupné odkudkoli, kde se lze připojit k internetu. Za takový software resp. za poskytování takové služby zpravidla platíte paušální částku (měsíční, čtvrtletní, roční). Tento systém má několik výhod. Nejvýznamnější z nich je patrně fakt, že se nemusíte starat o provoz software a zajišťovat si pracovníka zodpovědného za jeho správu. Tyto záležitosti spadají do kompetence poskytovatele software v režimu SaaS a Vy jen software bez podobných starostí využíváte.

2. Jaké jsou rozdíly mezi uživatelským a administrátorským účtem?

Administrátorský účet, jak již jeho název napovídá, slouží především k administraci aplikace a řízení práv ostatních uživatelů, kteří k aplikaci mají přístup. Má proto několik nástrojů, které běžným uživatelům nejsou dostupné, jako například:

  • nastavování práv uživatelů ve vztahu k aplikaci TaskManager,
  • nastavování práv uživatelů ve vztahu k jednotlivým projektům,
  • správa zdrojů dostupných v aplikaci,
  • nastavení určitých atributů chování systému,
  • kontrola odeslaných urgenčních sms zpráv,
  • správa typů úkolů apod.

Ovládání těchto funkcí je náročnější, než pouhé užívání aplikace běžným uživatelem. Proto jsme pro účely kvalitního zaškolení administrátorů připravili specializované školení pro administrátory aplikace TaskManager. Dostupné je i školení pro běžné uživatele aplikace TaskManager, kde se naučíte pracovat s těmi částmi, které jsou určené především uživatelům, jako je správa úkolů, statistiky výkonnosti, reporting apod.

3. V čem je řešení TaskManager jedinečné?

Řešení TaskManager má několik předností, které jej významně odlišují od konkurenčních produktů. Jedná se především o tyto vlastnosti:

  • Všechny důležité funkce jsou implementovány na jednom místě, v jedné aplikaci. Nemusíte tak používat pět různých programů, abyste mohli efektivně spravovat svůj pracovní výkon.
  • TaskManager obsahuje time tracker pro měření odpracovaného času. Nemusíte tak opět používat jakékoli externí aplikace. TaskManager Vám umožní změřit odpracovaný čas a ten následně vykázat v reportech.
  • Aplikace TaskManager je multiplatformní. Díky přístupu přes webové rozhraní, se k němu můžete připojit na všech běžně dostupných zařízeních, jako jsou PC, notebooky, tablety, smartphones a také některé běžné mobilní telefony obsahující mobilní internetové prohlížeče.
  • Aplikace TaskManager disponuje přívětivým a intuitivním uživatelským prostředím, které zvládne používat skutečně každý. Při jeho vývoji jsme s maximálním důrazem dbali na použitelnost a maximálně jednoduché ovládání. Nemusíte tak ztrácet čas „bojem“ s aplikací nebo některou z jejích funkcí a můžete TaskManager využívat naplno.

4. Jak mohu řešení objednat?

V případě, že máte zájem o prezentaci řešení TaskManager, nebo jej chcete přímo objednat, kontaktujte nás na e-mailové adrese obchod@itpark.cz, případně vyplňte kontaktní formulář . V případě, že využijete e-mailové adresy obchod@itpark.cz, uveďte prosím do textu e-mailu také telefonický kontakt na Vás, abychom Vás pro urychlení komunikace mohli kontaktovat telefonicky.

5. Jak mohu kontaktovat podporu?

Jste-li naším klientem, uživatelem řešení TaskManager, byli jste zcela jistě informováni o e-mailových adresách či telefonních číslech pro kontaktování podpory. Vaše možnosti pro kontakt s technickou podporou také závisí na tom, jakou variantu přístupu k podpoře (helpdesku) máte předplacenou. Pokud tyto kontakty nemáte po ruce, můžete vždy využít online helpdesk.

6. Pro jaké obory podnikání se řešení TaskManager nejvíce hodí?

TaskManager je multioborové řešení, které nalezne uplatnění jak ve sféře služeb, tak ve výrobních podnicích. Jednoduchým kritériem je fakt, zda jednotlivé organizační úrovně Vaší společnosti spolu potřebují efektivně komunikovat a zadávat si úkoly způsobem, který umožní sledovat jejich plnění a vyhodnocovat efektivitu práce. Pokud je tato podmínka splněna, pak je TaskManager tím pravým řešením pro Vás.

7. Jaké jsou požadavky na technické vybavení, chci-li si koupit licenci řešení TaskManager?

TaskManager si lze pořídit dvěma způsoby. Buď formou SaaS (Software jako služba), kdy se o technické vybavení počítače nebo serveru vůbec nemusíte starat (automaticky škálujeme HW serverů tak, aby vyhovoval vysokým požadavkům našich klientů) nebo si můžete pořídit licenci TaskManageru - v tomto případě je nainstalován přímo na server do Vaší firmy. V tomto případě je ovšem nutné zajistit, že parametry takového serveru budou dostačující pro plynulý chod TaskManageru. Nároky na server se liší dle počtu uživatelů, kteří s TaskManagerem pracují. Následující tabulka obsahuje doporučený hardware pro různé počty uživatelů:


Počet uživatelů doporučená HW konfigurace serveru
do 5 CPU: Intel Celeron 2.6GHz
Paměť: 2 GB
HDD: 7200rpm disk
Síťové připojení serveru: alespoň 10Mbit
do 25 CPU: Intel Core 2 Q9650 Quad Core, 3GHz, 1333FSB, 12MB cache
Paměť: 4 GB
HDD: 7200rpm disk
Síťové připojení serveru: alespoň 100Mbit
do 100 CPU: Intel Core 2 Q9650 Quad Core, 3GHz, 1333FSB, 12MB cache
Paměť: 4 GB
HDD: 10000rpm disk nebo SSD disk
Síťové připojení serveru: 1Gbit
do 1000 Pro prostředí s takto velkým počtem uživatelů doporučujeme nasadit TaskManager na mid-range server typu HP Proliant, např. (Dvouprocesorový server HP ProLiant DL360G7 rack 1U, Quad-Core Intel Xeon E5630, RAM 6GB DDR3, Bez HDD, RAID (0/1/1+0/5/5+0))
Síťové připojení serveru: 1Gbit

8. Covyjadřuje zkratka LDAP/AD?

LDAP znamená Lightweight Directory Access Protocol. Je to protokol, který se používá pro ukládání uživatelů a jejich dat (jméno, příjmení, login, heslo, e-mail, číslo přístupové karty,..). Zjednodušeně si můžeme představit, že se jedná o takový telefonní seznam, který kromě jména uživatele eviduje i další údaje jako například login a heslo. Toho dokáže TaskManager využívat v tom smyslu, že v něm není potřeba vytvářet nové uživatele, ale stačí jej nakonfigurovat tak, aby uživatele ověřoval vůči LDAPu a pak jakákoliv změna, která je vykonána v LDAPu je ihned promítnuta do TaskManagera.
AD znamená Active Directory je to implementace adresářových služeb LDAP firmou Microsoft.

9. Kolik uživatelů může používat řešení TaskManager, zakoupím-li licenci?

Licence řešení Task Manager není omezená počtem uživatelů. Jediným faktorem, který determinuje počet uživatelů, je výkonnost Vašeho technického vybavení, na kterém bude TaskManager spuštěn. Je třeba mít na paměti, že s velkým počtem uživatelů rostou nároky řešení TaskManager na hardwarové vybavení.

10. Je nutné pro tvorbu nových úkolů vždy vstupovat do aplikace TaskManager?

Není. Pro zadávání úkolů v aplikaci TaskManager stačí, když pošlete e-mailovou zprávu ve vhodném tvaru. Tímto způsobem můžete k vytvářeným úkolům přikládat také přílohy, které se v aplikaci TaskManager uloží. Vzhledem k tomu, že e-mailového klienta má dnes již také většina mobilních telefonů, nejste při zadávání úkolů prakticky vázáni dostupnou výpočetní technikou.

11. Lze úkol v TaskManageru odmítnout?

Odmítnutí úkolu se většinou děje tak, ze pracovník, který dostane úkol k řešení jej okomentuje (negativně) a buďto přesune do skupiny ukolů Hotové, nebo je vytvořena administrátorem nová skupina Odmítnuté a pracovník přesune úkol do této skupiny. Zadavateli samozřejmě přichází jak při změně skupiny úkolu, tak při napsání komentáře k úkolu e-mailová notifikace, takže se o tom dozví a může dále jednat.

12. Jak pracujete s čekajícími úkoly?

Čekající úkoly jsou dosud neaktivní úkoly a úkoly z nějakého důvodu pozastavené. Praxe ukazuje, ze přestože zadavatel zadá pracovníkovi nějaký úkol a ten jej zčásti splní, tak k úplnému splnění např. potřebuje spolupráci s další stranou (např. se zákazníkem - pracovník si po něm vyžádá více informací a čeká na ně), proto se v tomto případě, kdy pracovník čeká na nějakou další stranu typicky úkol přesunuje do této skupiny, ať tam pracovníkovi ve skupině Nové "nezavazí" a může pokračovat dalším úkolem.

13. Jak probíhá akceptace splněného úkolu zadavatelem?

Toto se typicky děje tak, že pracovník úkol ukončí, napíše např. nějaký komentář s řešením nebo přiloží soubor s řešením, apod. a přesune úkol do skupiny Hotové. Zadavatel je o tom informován e-mailem (s přímým odkazem na úkol) a výstup úkolu si přebírá/kontroluje. Pokud se mu výstup nelíbí nebo s ním nesouhlasí, jednoduše může přidat komentář a úkol přesunout zpět do nových úkolů a tím se pracovníkovi opět zařadí do fronty jeho úkolů (pracovník o tom opět obdrží e-mailovou notifikaci).